آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
اقتصادسبز آنلاین: امروز شاهد افزایش قیمت بی‌رویه مرغ و تخم‌مرغ هستیم.

به‌روزرسانی در تاریخ

شنبه 1 آذر 1399

آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی

تحلیل‌:

امروز شاهد افزایش قیمت بی‌رویه مرغ و تخم‌مرغ هستیم.