آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
اقتصادسبز آنلاین: امروز شاهد افزایش قیمت مرغ و ثبات در سایر محصولات هستیم.

به‌روزرسانی در تاریخ

دوشنبه 4 اسفند 1399

آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی

بیشتر بخوانید: زارعت پاییزه گلستان تحت تأثیر تنش خشکسالی بهمن‌ماه

تحلیل‌:

امروز شاهد افزایش قیمت مرغ و ثبات در سایر محصولات هستیم.