آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
اقتصادسبز آنلاین: امروز شاهد افزایش قیمت مرغ و ثبات در سایر محصولات هستیم.

به‌روزرسانی در تاریخ

سه‌شنبه 5 اسفند 1399

آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی

تحلیل‌:

امروز شاهد افزایش قیمت مرغ و ثبات در سایر محصولات هستیم.