آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
اقتصادسبز آنلاین: امروز شاهد افزایش جزئی قیمت جوجه یکروزه و ثبات در سایر محصولات هستیم.

به‌روزرسانی در تاریخ

چهارشنبه 18 فروردین 1400

آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی

 

تحلیل‌:

امروز شاهد افزایش جزئی قیمت جوجه یکروزه و ثبات در سایر محصولات هستیم.