آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
اقتصادسبز آنلاین: امروز شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم.

به‌روزرسانی در تاریخ

یکشنبه 20 مهر 1399

آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی

تحلیل‌:

امروز شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم.