آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
اقتصادسبز آنلاین: امروز شاهد کاهش قیمت جوجه یکروزه و افزایش قیمت مرغ هستیم.

به‌روزرسانی در تاریخ

سه‌شنبه 22 مهر 1399

آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی

تحلیل‌:

امروز شاهد کاهش قیمت جوجه یکروزه و افزایش قیمت مرغ هستیم.