آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
اقتصادسبز آنلاین: امروز نیز همانند روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم.

به‌روزرسانی در تاریخ

چهارشنبه 23 مهر 1399

آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی

تحلیل‌:

امروز نیز همانند روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم.