آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی
اقتصادسبز آنلاین: آخرین روز هفته با ثبات نسبی قیمت کلیه محصولات همراه بوده است.

به‌روزرسانی در تاریخ

چهارشنبه 28 آبان 1399

آخرین قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی

تحلیل‌:

آخرین روز هفته با ثبات نسبی قیمت کلیه محصولات همراه بوده است.