افزایش سه برابری تولید حق بیمه کشاورزی در جهان
افزایش سه برابری تولید حق بیمه کشاورزی در جهان

رامین امینی زارع * همزمان با رخداد پدیده تغییرات اقلیمی که تحت تاثیر گرمایش جهانی، تولید کشاورزی یا به‌عبارتی امنیت غذایی را به مخاطره جدی افکنده است،حق بیمه کشاورزی تولیدی در جهان نیز سه برابر افزایش یافته است. براساس این آمار، میزان حق بیمه تولیدی در بیش از صدکشور عضو ملل متحد، از سال 2007، […]

رامین امینی زارع *

همزمان با رخداد پدیده تغییرات اقلیمی که تحت تاثیر گرمایش جهانی، تولید کشاورزی یا به‌عبارتی امنیت غذایی را به مخاطره جدی افکنده است،حق بیمه کشاورزی تولیدی در جهان نیز سه برابر افزایش یافته است.
براساس این آمار، میزان حق بیمه تولیدی در بیش از صدکشور عضو ملل متحد، از سال 2007، پس از یک دوره ده ساله ،با سه برابر افزایش‌، به 31 میلیاردلاررسیده است که تاکنون بی‌سابقه بوده است.تحلیل این اعداد این است که از یک سوکارآمدترین سازکارمشارکتی بازمانده ازعهد فرانکلین (رئیس جمهورسده هیجدهم ایالات متحده) تاکنون، همین مکانیزم انتقال ریسک است که هم پای بیش نمود تغییراقلیم رشد یافته است. بیمه کشاورزی ازسوی دولت ها درجهان به عنوان یکی از مهم ترین امور حاکمیتی (Governance Affairs) به شمارمی‌آید که درپیوند مستقیم با امنیت غذایی به عنوان رکن اصلی امنیت ملی است.

بیشتر بخوانید: نمایشگاه IBATECH ISTANBUL 2021

میزان اعتبار واولویت به بیمه کشاورزی نیز یکی از معیار های توسعه یافتگی کشورها در نظر گرفته می شود. منطقه غرب آسیانیزیکی از نقاط حساس ودر معرض تخریب سرزمین است، به‌گونه‌ای که گفته شده، میزان فرسایش خاک درکشور بیش از ۱۶ تن در هکتار بوده که حدودچهار برابر میانگین جهانی است ودر مجموع حدود ۲ میلیارد تن در سال فرسایش خاک رخ می‌دهد که نشان دهنده سرعت اثرگذاری پدیده های تهدیدکننده امنیت غذایی است. در میهن ما سازکار بیمه کشاورزی، با پشتیبانی و همکاری بانک کشاورزی و تاکید وزیر جهادکشاورزی، به‌صورت قوام یافته ای توانایی فنی وزیرساختی جبران نظام‌مند خسارات رادارد و با اجرای بیمه های فراگیری همچون بیمه فراگیر طیور که با تایید فائو یکی از نمونه های موفق والگویی جهانی است، می‌تواند یاریگرمهمی برای استمرار تولید به شمار رود.اکنون تمامی عملیات مالی وبخش عمده ای از عملیات بیمه گری برخط بوده ودربررسی خسارات از فن آوری سنجش از دور(Remote Sensing) بهره‌گیری می‌شود که نمونه کارآمدی این فن آوری دانش‌بنیان درسیل سال پیش نمایان شد.

*‌ مدرس مدیریت ریسک وبیمه

  • نویسنده : رامین امینی زارع