امنیت غذایی با پوشش حداکثری بیمه کشاورزی تقویت می‌شود
امنیت غذایی با پوشش حداکثری بیمه کشاورزی تقویت می‌شود

رامین امینی زارع * زمانی که از بیمه سخن گفته می شود،افزون برآن که این واژه با آرامش خاطر وامنیت، همراه است، نخست باید به عنوان یک عقد حقوقی مبتنی بر رضایت طرفین به این قرارداد اجتماعی عام المنفعه نگاه کرد،براساس قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت 1316بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف […]

رامین امینی زارع *

زمانی که از بیمه سخن گفته می شود،افزون برآن که این واژه با آرامش خاطر وامنیت، همراه است، نخست باید به عنوان یک عقد حقوقی مبتنی بر رضایت طرفین به این قرارداد اجتماعی عام المنفعه نگاه کرد،براساس قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت 1316بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه‌خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
‌متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.آنچه روشن است ،این که اساس این عقدحقوقی مبتنی برتراضی طرفین است وبیمه گذارمی تواند نسبت به تهیه یاعدم تهیه بیمه نامه اقدام نماید که البته همواره توصیه به برخورداری از این پوشش حمایتی است.
ازسوی دیگر،علیرغم سابقه اجرای بیمه آتش سوزی در جهان که ازآن به عنوان بیمه مادرنام برده می شود واز سال 1666میلادی در جهان واز بیش از صدسال قبل درایران عرضه شده است،هم اکنون درصد بسیار ناچیزی از اماکن مسکونی کشور دارای بیمه نامه آتش سوزی که بسیار ارزان قیمت هم می باشد، هستندبا وجود اینکه ایران جزو ۱۰ کشور حادثه خیر جهان است اما در بخش منازل مسکونی کمتراز10 درصد ساختمان ها زیر پوشش این بیمه قرار گرفتند و حتی در حوزه بیمه شخص ثالث که یک بیمه اجباری است شماربسیاری، بیمه نامه ندارند،گواین که ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشوربا همه اقدامات خوبی که در جهت فرهنگ سازی شده است حدود 2ونیم درصد می باشدکه محاسبات آن ناظربرتولید ناخالص داخلی کشور وسهم حق بیمه های تولیدی است.میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان هم رقمی معادل 7وشش دهم است که نشان از ماهیت ذاتی بیمه دارد ودر حقیقت بیمه گذار در قبال پرداخت وجه ملموس ،صرفا به دریافت یک قول و وعده برای جبران خسارات که عمدتا عینیت آن در هنگام صدور بیمه نامه فراهم نیست،می پردازد.
بیمه کشاورزی که کمتر از ثلث پیشینه صنعت بیمه رادر کشور دارد،توانسته است با بیش از یک دهه اجرای موفق بیمه های فراگیری همچون بیمه طیور،قریب صد درصد جمعیت انواع طیوراعم ازطیورتخم گذار،اجداد ومادر را درکشورفراهم آوردکه به عنوان یک الگوی موفق مورد تایید وتقدیر نهادهای بین المللی همچون فائو وسیرداپ بوده است، افزون برآن بیمه های فراگیر دام وآبزیان نیز توانسته است پتانسیل پوشش کامل بیمه سرمایه دامی وهمچنین آبزیان پرورشی را ازمرحله تخم چشم زده وهچری تاپایان دوران پرورش امکان پذیرنماید .موضوع دیگر در رابطه با غله راهبردی گندم است که باهمکاری بنیاد تخصصی ذیربط و وزارت جهادکشاورزی،مقدمات اجرای آن بر بستر بیمه دیجیتال کشاورزی فراهم شده است وامیدمی رود در سال زراعی پیش روی،قریب به شش میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم کشور نیز تحت پوشش کامل قرار گیرند.اجرای طرح هایی همچون بیمه های شاخص(Index Insurance)ارزیابی خسارات ازطریق ماهواره مبتنی بر فنآوری سنجش از دور که در سیل اخیر به کار گرفته شد وارزیابی تمامی سطوح بیمه شده خسارت دیده وپرداخت غرامات در طی کوتاه ترین مدت ممکن شد نمونه هایی از آینده روشن این سازوکار مشارکتی دولت-مردم برای پایداری تولید است.اکنون علیرغم مضایق اعتباری سال 97،بیمه کشاورزی مدت هاست که بدهی قابل توجهی به جامعه محترم وارزشمند بیمه گذاران ندارد وغرامات به صورت هفتگی به حساب بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می گردد.

*‌ مدیر روابط عمومی وبین الملل بیمه کشاورزی

  • نویسنده : رامین امینی زارع