اپلیکیشن Iku Wholefood iPhone App
اپلیکیشن Iku Wholefood iPhone App
اقتصادسبز آنلاین: این اپلیکیشن به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند پیش از خرید محصولات در فروشگاه‌های مواد‌غذایی، از اطلاعات تغذیه‌ای آن مواد‌غذایی و میزان کیفیت آن‌ها مطلع شوند.

اقتصادسبز آنلاین: این اپلیکیشن به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند پیش از خرید محصولات در فروشگاه‌های مواد‌غذایی، از اطلاعات تغذیه‌ای آن مواد‌غذایی و میزان کیفیت آن‌ها مطلع شوند.

بیشتر بخوانید: مسابقه بسته‌بندی «Boon Bariq» با آغاز سال 2021

همچنین اطلاعات مربوط به چگونگی تأمین مواد‌غذایی در این فروشگاه‌ها و تشریح فعالیت تولیدکنندگان بزرگ موادغذایی در سطح جهان نیز در این برنامه یافت می‌شوند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.