اپلیکیشن NozzleCalc
اپلیکیشن NozzleCalc
اقتصادسبز آنلاین: این برنامه به کشاورزان و مزرعه‌داران کمک می‌کند تا بتوانند یک سم پاشی ایمن و به صرفه را تجربه کنند و بتوانند سم‌پاشی‌های قطره‌ای و PSI را به درستی و با دقت بالا انجام دهند.

اقتصادسبز آنلاین: این برنامه به کشاورزان و مزرعه‌داران کمک می‌کند تا بتوانند یک سم پاشی ایمن و به صرفه را تجربه کنند و بتوانند سم‌پاشی‌های قطره‌ای و PSI را به درستی و با دقت بالا انجام دهند.

برنامه ریزی در مورد نحوه سم‌پاشی‌ها در زمان‌های مختلف سال نیز از دیگر مزیت‌های این اپلیکیشن به شمار می‌رود. برنامه فوق در سیستم‌های عامل آندروید و iOS قابل نصب است.