بیمه سیل مرهمی بر خسارات سیل
بیمه سیل مرهمی بر خسارات سیل

رامین امینی زارع * براساس یکی از تعاریف، سیل سرریز آبی است که سبب غرق شدن زمین‌هایی که در حالت عادی خشک هستند، می‌گردد. به گفته سازمان جنگل‌ها،مراتع وآبخیزداری، متوسط خسارت هر سیل در کشور 400 میلیارد ریال است، این درحالی است که با اجرای عملیات آبخیزداری می‌توان خسارات سیل را تا ۷۰ درصد کاهش […]

رامین امینی زارع *

براساس یکی از تعاریف، سیل سرریز آبی است که سبب غرق شدن زمین‌هایی که در حالت عادی خشک هستند، می‌گردد. به گفته سازمان جنگل‌ها،مراتع وآبخیزداری، متوسط خسارت هر سیل در کشور 400 میلیارد ریال است، این درحالی است که با اجرای عملیات آبخیزداری می‌توان خسارات سیل را تا ۷۰ درصد کاهش داد.با افزایش رخدادهای حدی، خسارات مرتبط با مخاطرات طبیعی اصلی ترین ومهم ترین تهدید پیش روی بشر ودر پی آن صنعت بیمه به شمار می‌رود فراموش نکنیم در شرایط گرمایش جهانی وتغییر اقلیم اهمیت توسعه پایدار منابع آب بسیار حیاتی است، گستره حوضه‌های آبخیز در قلمرو فرسایش آبی ۱۲۵ میلیون هکتار و وسعت حوزه‌های آبخیز بیابانی در قلمرو فرسایش بادی ۳۲ میلیون هکتار است. به این‌ترتیب ۴۵۰ شهر کشور درمعرض خطر سیل قرار دارند و تعداد روستاها و آبادی‌های درمعرض سیل نیز ۸۶۵۰ مورد گزارش شده است که با اقدامات آبخیزداری می‌توان سالانه ۵۳۰ متر مکعب در هکتار نفوذ آب را در مناطق کوهستانی و پرشیب افزایش داد.

بیشتر بخوانید: خودتحریمی را انکار نمی‌کنم

در گزارش اخیرپژوهشکده بیمه نیزضرورت تدوین بیمه سیل در رویارویی با شرایط تغییر اقلیم به عنوان یک ضرورت ملی و تأثیرگذار بر آینده کشورمورد تاکید قرارگرفته و توجه اختصاصی به هریک از مخاطرات طبیعی ذیل صندوق بیمه همگانی سوانح طبیعی وابسته به بیمه مرکزی ارائه گردیده است.امانکته مهم این که در حال حاضر در تمامی شرکت‌های بیمه بازرگانی کشور وبه ویژه مرتبط ترین بیمه با طبیعت کشور که صندوق بیمه کشاورزی است، امکان صدور بیمه نامه‌هایی با پوشش سیل وجود دارد وکشاورزان می‌توانند ازطریق نمایندگی‌های سیصدگانه آن در سراسر کشور یا شبکه منتظم بانک کشاورزی، بیمه‌نامه‌هایی با پوشش خطر سیل، آتش‌سوزی، توفان، خشکسالی، زمین لرزه و همچنین بیماری‌های دام، طیور وآبزیان را خریداری نموده و از جبران بخشی ازخسارات تولیدی خودآرامش خاطر داشته باشند.

* مدرس مدیریت ریسک و بیمه

  • نویسنده : رامین امینی زارع