زارعت پاییزه گلستان تحت تأثیر تنش خشکسالی بهمن‌ماه
زارعت پاییزه گلستان تحت تأثیر تنش خشکسالی بهمن‌ماه
اقتصادسبز آنلاین: تنش بارندگی کم در بهمن‌ماه برروی زراعت‌های پاییزه مانند گندم، جو، کلزا، چغندر و.. تأثیر منفی بسیاری گذاشته است.

اقتصادسبز آنلاین: تنش بارندگی کم در بهمن‌ماه برروی زراعت‌های پاییزه مانند گندم، جو، کلزا، چغندر و.. تأثیر منفی بسیاری گذاشته است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر یوسفی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران و رییس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان اظهار داشت: استان گلستان با دارابودن سطح زیر کشت 381 هزار هکتار گندم، 80 هزار هکتار جو، 53 هزار هکتار کلزا، 4500 هکتار چغندر قند و.. متأسفانه بعلت کاهش نزولات جوی دربهمن ماه سال جاری دچار تنش خشکسالی شدید در منطقه شمالی استان وشدید در منطقه میانی استان وعدم پنجه زنی غلات شده است.
وی گفت: مراجعه کشاورزان به سامانه دریافت سوخت جهت روشن کردن موتور چاه‌های آب نیز بعلت استفاده از آمار بلند مدت هواشناسی درنرم افزار مربوطه نتیجه‌ای در بر نداشته است و هرچند هواشناسی بارش‌ها در ماه‌های اسفند و فروردین را نرمال اعلام کرد، اما آثار تنش موجود وعدم پنجه زنی خود را در کاهش عملکرد نشان خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد وتولید محصولات فوق درسال جاری با کاهش قابل ملاحظه همراه باشد.

بیشتر بخوانید: مزرعه عمودی بادی که هزار تن موادغذایی تولید می‌کند

به گفته یوسفی از سوی دیگر با عنایت به فزونی قیمت جو وذرت (5 هزار – 6 هزار ریال) در بازار نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده گندم احتمال انبارش و استفاده از آن درجیره و خوراک دام بسیار بالا است.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان در ادامه پیشنهاد کرد: دراسرع وقت ممکن نسبت به حل مشکل نرم افزاری سامانه سوخت برای دریافت حواله سوخت کشاورزان گلستانی اقدام عاجل معمول شود، و کشاورزان بتوانند با دریافت حواله سوخت چاه‌های خود را روشن کرده و مزارع را آبیاری نمایند.
همچنین باید نسبت به تجدیدنظر عاجل در قیمت تضمینی گندم اقدام و دستگاه‌های متولی برای واردات گندم به میزان موردنیاز آمادگی داشته باشد.