سازمان تعاون روستایی به‌جای نظارت، در امور اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها دخالت می‌کند
سازمان تعاون روستایی به‌جای نظارت، در امور اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها دخالت می‌کند
اقتصادسبز آنلاین: رییس (سابق) هیأت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن مدعی شد: سازمان تعاون روستایی با انجام دخالتی غیرقانونی، هیأت مدیره قانونی این اتحادیه که دو سال از عمر آن نیز باقی مانده بود را بدون در نظر گرفتن اساس نامه، اخراج کرد.

اقتصادسبز آنلاین: رییس (سابق) هیأت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن مدعی شد: سازمان تعاون روستایی با انجام دخالتی غیرقانونی، هیأت مدیره قانونی این اتحادیه که دو سال از عمر آن نیز باقی مانده بود را بدون در نظر گرفتن اساس نامه، اخراج کرد.

به گزارش خبرنگار ما، رضا کاظمی، رییس (سابق) هیأت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اظهار کرد: در روز چهارشنبه 29 بهمن ماه چهار نفر از مسئولین سازمان تعاون روستایی به اتحادیه مرکزی مرغداران میهن مراجعه کردند و خواهان برکناری اعضای هیأت مدیره رسمی و منتخب اتحادیه شدند.
وی افزود: اعضای اتحادیه‌ که از مرغداران پرورش دهنده مرغ تخمگذار هستند خود اعضای هیأت مدیره را انتخاب می کنند و اقدام سازمان تعاون روستایی در این ارتباط دخالت در فعالیت بخش خصوصی به حساب می آید و غیر قانونی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی به صورت غیر قانونی برای این اتحادیه هیأت مدیره جدید نیز انتخاب کرده است ادامه داد: هیأت مدیره که سازمان تعاون روستایی برای اتحادیه انتخاب کرده به ثبت نرسیده است.

بیشتر بخوانید: دخالت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها به قصد اصلاح یا زورآزمایی؟!

کاظمی اظهار داشت: سازمان تعاون روستایی هفته قبل حتی به صورت غیر قانونی وارد اتحادیه شدند و هیأت مدیره مستقر را اخراج کردند.
بر اساس اعلام کاظمی موضوع شکایت اتحادیه مرغ داران میهن درباره دخالت سازمان تعاون روستایی در انتخابات هیأت مدیره جدید روز دوشنبه 27 بهمن در جلسه ای باحضور کارشناسان واحد رسیدگی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی و مسئولین سازمان تعاون روستایی برگزار شد. همچنین در خود اتحادیه میهن (در تاریخ 99.11.06) و سازمان تعاون روستایی (در تاریخ 99.11.08) این موضوع در دست بررسی و تصمیم گیری بود و حتی بر حسب مستندات و قرائن ارائه شده مشخص بود که مجمع برگزار شده توسط سازمان تعاون روستایی وجه قانونی ندارد اما با این وجود هییئت مدیره منتخب سازمان تعاون روستایی را به اتحادیه آوردند.
بنابراین گزارش خبرگزاری تسنیم این موضوع را از سازمان تعاون روستایی کشور نیز پیگیری کرد اما مسئولان این سازمان هنوز پاسخی در این باره ارائه نداده اند.
خبرگزاری تسنیم آمادگی دارد که در روزهای آینده نیز پاسخ سازمان تعاون روستایی را درباره حوادث اتحادیه مرغداران میهن و همچنین وجود مشکلات مشابه در اتحادیه دیگر را نیز منتشر کند.
خبرگزاری تسنیم با توجه با اختلاف میان اتحادیه مرغداران میهن و سازمان تعاون روستایی درباره هیأت مدیره منتخب این تشکل و دیگر تشکل های های داری مشکل مشابه، راسا تا زمان اعلام رسمی نمی تواند سمت آقای کاظمی و روسای جدید را تایید و تکذیب کند. / تسنیم