لبنیات روی خط گرانی + سند
لبنیات روی خط گرانی + سند
اقتصادسبز آنلاین: علی‌رغم توافق در سه‌شنبه هفته گذشته بر روی قیمت شیرخام 4150 تومانی، ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام را به 4500 تومان افزایش داد.

اقتصادسبز آنلاین: علی‌رغم توافق در سه‌شنبه هفته گذشته بر روی قیمت شیرخام 4150 تومانی، ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام را به 4500 تومان افزایش داد.

به گزارش خبرنگار ما، علی رغم توافق در سه شنبه هفته گذشته بر روی قیمت شیرخام 4150 تومانی، ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام را به 4500 تومان افزایش داد.