نقش کلیدی بخش خصوصی در گسترش تجارت خارجی
نقش کلیدی بخش خصوصی در گسترش تجارت خارجی

دکتر مهدی کریمی تفرشی* بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم در چرخه صنعت و اقتصاد کشور همواره نقش اصلی و اساسی در تجارت خارجی ایفا می‌کند. با نگاهی عمیق تر به عملکرد این بخش می‌توان به جایگاه ویژه بخش خصوصی در رونق تجارت و گسترش صادرات و روابط بین‌الملل کاملاً اذعان داشت. متاسفانه […]

دکتر مهدی کریمی تفرشی*

بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم در چرخه صنعت و اقتصاد کشور همواره نقش اصلی و اساسی در تجارت خارجی ایفا می‌کند. با نگاهی عمیق تر به عملکرد این بخش می‌توان به جایگاه ویژه بخش خصوصی در رونق تجارت و گسترش صادرات و روابط بین‌الملل کاملاً اذعان داشت.
متاسفانه رقابت‌های منفی، عدم آموزش و نگاه سنتی هموراه از عواملی بوده است که در حرکت موفق این بخش در تجارت بین‌المللی اثرات مخرب داشته است. یکی از موانع تجارت خارجی موفق در کشور مقاومت و ترس بانک‌های خارج از کشور از برقراری روابط بانکی با ایران به‌دلیل نگرانی از فشارهای بین‌المللی است.
تغییر دیدگاه‌های سنتی و حرکت به سمت بازارهای مدرن و آموزش و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین بازاریابی و روابط بین‌الملل، تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق بین‌الملل، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی، تحول نواورانه در شیوه های بسته ‌بندی و طراحی محصولات و شناخت صحیح ذائقه و خواست و نیازهای بازارهای کشورهای مقصد، تلاش همه جانبه، علمی و مطالعات عمیق در جهت بهبود و ارتقائ کیفیت محصولات، ایجاد شبکه توزیع مدرن، تقویت شرکتهای رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده از راهکارهای مهم و موثر در تقویت بخش خصوصی جهت حضور موفق در تجارت خارجی و کمک به رشد اقتصاد بین المللی است.
باید از پتانسیل‌ها و مزیت‌هایی که کشور در صنایع تبدیلی و محصولات استراتژیک غیر نفتی دارد به نحو مثبتی بهره‌گیری کرد و فرصت‌های ایجاد شده در بازارهای صادراتی به خوبی شناخته و بهره‌برداری شود.
همچنین کشور ما به لحاظ جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت استراتژیک منطقه‌ای شرایط فوق‌العاده‌ای دارد که می‌تواند از مزیت‌های مهم ما در تجارت خارجی باشد که باید از این موقعیت بی‌نظیر بهره برد.
تمامی نهادها و سازمان‌های ذیربط باید به نوعی در ایجاد انگیزش و کاهش موانع و ایجاد زیرساخت های مناسب برای حضور موفق در بازارهای بین المللی و گسترش تجارت خارجی تلاش کنند و لازم است در مبحث صادرات غیرنفتی سیاست گذاری و برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده‌ای صورت گیرد.
ضمن اینکه حضور با انگیزه بخش خصوصی در گسترش تجارت خارجی بی‌تردید حمایت همه جانبه دولت محترم، مسئولان، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها را می‌طلبد و نباید فراموش کرد که هرگونه حمایت از این بخش و تقویت آن به عنوان موتور محرکه رونق اقتصاد و تجارت کشور عمل خواهد کرد. / پایگاه خبری نگاه ایرانیان – ایونانیوز

* کارآفرین برتر جهان اسلام

  • نویسنده : مهدی کریمی تفرشی