نمایشگاه North Dutch Agricultural Fair
نمایشگاه North Dutch Agricultural Fair
اقتصادسبز آنلاین: ارایه آخرین محصولات کشاورزی، معرفی جدیدترین استراتژی‌های حفظ و نگهداری از اراضی کشاورزی، چگونگی تولید انبوه حبوبات و عرضه آن در بازار مصرف و شناسایی بازارهای هدف جهت سرمایه گذاری از جمله مهم ترین و شاخص ترین اهداف این نمایشگاه 3 روزه به شمار می‌روند.

عنوان نمایشگاه: North Dutch Agricultural Fair

تاریخ برگزاری: 9 تا 11 دسامبر 2020، 19 تا 21 آذر 99

محل برگزاری: هلند

شرکت برگزارکننده: WTC Expo Leeuwarden

اقتصادسبز آنلاین: ارایه آخرین محصولات کشاورزی، معرفی جدیدترین استراتژی‌های حفظ و نگهداری از اراضی کشاورزی، چگونگی تولید انبوه حبوبات و عرضه آن در بازار مصرف و شناسایی بازارهای هدف جهت سرمایه گذاری از جمله مهم ترین و شاخص ترین اهداف این نمایشگاه 3 روزه به شمار می‌روند. این نمایشگاه می‌تواند فرصت‌های جدید سرمایه گذاری و جذب سرمایه دار در حوزه صنایع کشاورزی و محصولات وابسته به آن را به شرکت‌کنندگان معرفی کند. در هر سال به طور میانگین حدود 750 شرکت در این نمایشگاه حضور یافته و بیش از 5 هزار بازدیدکننده نیز از آن استقبال می‌کنند.