نمایشگاه Organic Connections Conference & Trade Show
نمایشگاه Organic Connections Conference & Trade Show
اقتصادسبز آنلاین: نمایشگاه صنایع مواد غذایی ارگانیک کانادا بیش از 5 سال است که به طور مداوم برگزار می‌شود و تاکنون توانسته در رشد بیش از 25 درصدی مبادلات تجاری در این حوزه تأثیرگذار باشد.

عنوان نمایشگاه: Organic Connections Conference & Trade Show

تاریخ برگزاری: 4 تا 6 نوامبر 2020، 14 تا 16 آبان 99

محل برگزاری: کانادا

شرکت برگزارکننده: Organic Connections

اقتصادسبز آنلاین: نمایشگاه صنایع مواد غذایی ارگانیک کانادا بیش از 5 سال است که به طور مداوم برگزار می‌شود و تاکنون توانسته در رشد بیش از 25 درصدی مبادلات تجاری در این حوزه تأثیرگذار باشد.

بخش مجزایی از این نمایشگاه بین المللی به ارایه آخرین تجهیزات و دستگاه‌های تولید آب میوه‌های طبیعی و بدون افزودنی اختصاص پیدا کرده که حجم قابل توجهی از مبادلات اقتصادی را نیز در بر گرفته است. همچنین بیش از 6 هزار بازدیدکننده سالانه از این نمایشگاه دیدن می‌کنند که بالغ بر 61 درصد آنها را افراد متخصص و کارشناسان حرفه ای این حوزه شامل می‌شود.