پرداخت غرامت 143 میلیون ریالی برای هر هکتار طلای سفید
پرداخت غرامت 143 میلیون ریالی برای هر هکتار طلای سفید

دکتر رامین امینی زارع * پنبه محصولی استراتژیک است که نقش مهمی در تولید انواع بافته‌ها (منسوجات)، روغن خوراکی، تولید نهاده‌های مورد استفاده در پروتئین مرغوب دامی و طیور و به‌ویژه در دوران جهان گیری (پاندمی) کوید19 برای تولید انواع ماسک، ضدعفونی، پوشش‌ها و بافته‌های مورد کاربرد در پزشکی دارد. تولید پنبه در کشور ما […]

دکتر رامین امینی زارع *

پنبه محصولی استراتژیک است که نقش مهمی در تولید انواع بافته‌ها (منسوجات)، روغن خوراکی، تولید نهاده‌های مورد استفاده در پروتئین مرغوب دامی و طیور و به‌ویژه در دوران جهان گیری (پاندمی) کوید19 برای تولید انواع ماسک، ضدعفونی، پوشش‌ها و بافته‌های مورد کاربرد در پزشکی دارد.
تولید پنبه در کشور ما پیشینه چند هزار ساله دارد و همواره با خطرات اقلیمی و طبیعی گوناگونی روبروست که در عمل مزرعه را به آوردگاه کشاورز و انواع خطرات و ریسک‌های ایستا و پویا نموده است.
درسال زراعی جاری، بیمه کشاورزی برای حمایت از این محصول ارزشمند که به حق طلای سپید نام دارد، برای هر هکتار محصول زیان دیده زمین‌های زیر کشت محصول پنبه که دارای بیمه نامه باشند براساس ارزش تولید و با حق انتخاب بیمه‌گذار در گزینه انتخابی، تا سقف 143 میلیون ریال غرامت در اثر عوامل خسارت‌زای، تگرگ، زلزله، سرما و یخبندان، سیل، طوفان، باران‌های سیل آسا و گرما پرداخت می‌کند. همچنین در همه محصولات از جمله پنبه آمادگی دارد تا چنانچه تشکل‌های تولیدی و اتحادیه‌ها خدمات ویژه یا تعهدات بالاتری را مورد‌نظر دارند با همفکری آنان تعرفه‌های مورد نظر را تولید و ارایه نماید.
شایان ذکر است افزون برآن چه درباره بیمه پنبه گفته شد، تعداد 42 فعالیت در زیر بخش زراعت، 46 فعالیت در زیر بخش باغبانی، 17 فعالیت در زیر‌بخش دام، 10 فعالیت طیور، 10 فعالیت منابع طبیعی،24 فعالیت درزمینه بیمه تنه درختان و 11 فعالیت درزیر بخش آبزی پروری ازپوشش حمایتی بیمه دیجیتال کشاورزی در کشور برخوردارند وکلیه عملیات مالی، ازجمله تمامی گردش‌های مالی در صندوق بیمه کشاورزی به صورت شفاف، بر بستر سامانه هوشمند و دیجیتال بوده و خسارات کلی توسط ماهواره و فن‌آوری سنجش از دور،ارزیابی ودر کوتاه ترین زمان ممکن به حساب بیمه گذاران زیان دیده پرداخت می‌شود.

*‌ مدیر روابط عمومی و بین‌الملل صندوق بیمه کشاورزی

  • نویسنده : رامین امینی زارع