پرورش دام نر با استفاده از هوش مصنوعی
پرورش دام نر با استفاده از هوش مصنوعی
اقتصادسبز آنلاین: گروهی از محققان و دانشمندان اسپانیا برای نخستین‌بار در جهان موفق شدند با استفاده از هوش مصنوعی گروهی از دام نر مانند گاو، خوک و بز را پرورش دهند و به نوعی تولید کنند که این حیوانات صفات ژنتیکی حیوانات را حمل می‌کنند.

اقتصادسبز آنلاین: گروهی از محققان و دانشمندان اسپانیا برای نخستین‌بار در جهان موفق شدند با استفاده از هوش مصنوعی گروهی از دام نر مانند گاو، خوک و بز را پرورش دهند و به نوعی تولید کنند که این حیوانات صفات ژنتیکی حیوانات را حمل می‌کنند.

این حیوانات نر می‌توانند اسپرم تولید کنند، تغذیه کرده و همچون حیوانات واقعی به تولید مثل و افزایش سطح کیفی مواد‌غذایی کمک کنند. در واقع هوش مصنوعی کمک می‌کند تا تمام ژن‌ها و صفات مطلوب جایگزین در این حیوانات و دام نر موجود باشد تا از این طریق پرورش دام در سطح جهان با سرعت بالای دو برابری رشد پیدا کرده و گسترش یابد. بنابراین این پیشرفت می‌تواند سرعت گسترش خصوصیات مطلوب در دام‌ها را افزایش داده و تولید مواد غذایی را برای جمعیت در حال رشد جهانی بهبود بخشد. همچنین این روش نوین به پرورش دهندگان مناطق دورتر امکان دسترسی بهتر به مواد ژنتیکی حیوانات نخبه از سایر نقاط جهان را نیز می‌دهد و اجازه می‌دهد پرورش دقیق تر حیواناتی مانند بزهایی که استفاده از لقاح مصنوعی در آنها دشوار است، به راحتی انجام شود. این در حالی است که چنین پیشرفتی در علم می‌تواند بسترهای جدید پرورش و بهره وری را با جلوگیری از هدر رفت زمان و هزینه، فراهم آورد که این روش هم به نفع دامداران خواهد بود و هم سلامت مصرف‌کنندگان را به‌طور صد درصد تضمین می‌کند.