کنفرانس ۲۶th International Conference on Food & Nutrition
کنفرانس ۲۶th International Conference on Food & Nutrition
اقتصادسبز آنلاین: این همایش که بیست و ششمین دوره خود را پشت‌سر می‌گذارد، توانسته تاکنون محققان و دانشمندان برجسته‌ای را که در حوزه توسعه صنایع غذایی و علوم تغذیه‌ای فعالیت می‌کنند را به جهانیان معرفی کند.

عنوان: بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی غذا و تغذیه
محل برگزاری: انگلستان- لندن
تاریخ برگزاری: ۲۵ و ۲۶ فروردین ماه ۹۹- ۱۳ و ۱۴ آوریل ۲۰۲۰
اقتصادسبز آنلاین: این همایش که بیست و ششمین دوره خود را پشت‌سر می‌گذارد، توانسته تاکنون محققان و دانشمندان برجسته‌ای را که در حوزه توسعه صنایع غذایی و علوم تغذیه‌ای فعالیت می‌کنند را به جهانیان معرفی کند. همچنین جدیدترین روش‌های تغذیه سالم و ارگانیک در این همایش معرفی می‌شوند و با تشریح آنها در نهایت یک مقاله تخصصی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. این همایش با حضور مسؤولان دولتی شهر لندن در هر سال برگزار می‌شود.