کنفرانس Agri Seed Treatment Conference
کنفرانس Agri Seed Treatment Conference
اقتصادسبز آنلاین: این کنفرانس با ارایه‌های تعاملی و جلسات شبکه ای، ذینفعان اصلی را گرد هم می‌آورد تا در مورد این صنعت که به سرعت در حال رشد است، صحبت کنند. این رویداد بینشی در مورد درمان بذر شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی خواهد داشت.

عنوان: کنفرانس توسعه و رشد بذر کشاورزی

محل برگزاری: هلند- آمستردام

تاریخ برگزاری: 21 و 22 اسفند ماه 98- 11 و 12 مارس 2020

اقتصادسبز آنلاین: این کنفرانس با ارایه‌های تعاملی و جلسات شبکه ای، ذینفعان اصلی را گرد هم می‌آورد تا در مورد این صنعت که به سرعت در حال رشد است، صحبت کنند. این رویداد بینشی در مورد درمان بذر شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی خواهد داشت. همچنین جدیدترین نوآوری‌ها در توسعه محصول و فناوری‌های کاربرد نیز در آن تشریح داده می‌شوند. در این میان، سخنرانان خبره صنعت و دانشگاه، تحقیقات و مطالعات موردی خود را نیز برای انواع مختلف محصولات کشاورزی ارایه می‌دهند.