کنفرانس International Conference on Agricultural Machinery and Plant Protection
کنفرانس International Conference on Agricultural Machinery and Plant Protection
اقتصادسبز آنلاین: توسعه فناوری‌های نوین در ساخت انواع ماشین‌آلات کشاورزی، کاربرد بهینه تجهیزات کشاورزی در رشد کیفیت محصولات و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات نوین برای حمایت از گیاهان در گلخانه‌ها از مهمترین عناوینی است...

عنوان: کنفرانس بین‌المللی ماشین آلات کشاورزی و حمایت از گیاهان

محل برگزاری: ترکیه- استانبول

تاریخ برگزاری: ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۹- ۷ و ۸ می‌۲۰۲۰

اقتصادسبز آنلاین: توسعه فناوری‌های نوین در ساخت انواع ماشین‌آلات کشاورزی، کاربرد بهینه تجهیزات کشاورزی در رشد کیفیت محصولات و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات نوین برای حمایت از گیاهان در گلخانه‌ها از مهمترین عناوینی است که برای برگزاری این کنفرانس بین‌المللی مطرح شده‌اند. همچنین کارگاه‌های آموزشی تخصصی نیز در این حوزه‌ها در حاشیه این کنفرانس برگزار می‌شود و به شرکت‌کنندگان گواهینامه‌های معتبر اهدا می‌شود.