کنفرانس International Conference on Agriculture, Biotechnology and Environmental Engineering
کنفرانس International Conference on Agriculture, Biotechnology and Environmental Engineering
اقتصادسبز آنلاین: این کنفرانس بین‌المللی با هدف اشتراک‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه علوم کشاورزی، بیوتکنولوژی و محیط زیست برگزار می‌شود و در هر سال برترین مقالات و پژوهش‌ها را در این زمینه ارایه می‌دهد.

عنوان: کنفرانس بین‌المللی کشاورزی، بیوتکنولوژی و مهندسی محیط زیست

محل برگزاری: سنگاپور

تاریخ برگزاری: ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۹- ۴ و ۵ می‌۲۰۲۰

اقتصادسبز آنلاین: این کنفرانس بین‌المللی با هدف اشتراک‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه علوم کشاورزی، بیوتکنولوژی و محیط زیست برگزار می‌شود و در هر سال برترین مقالات و پژوهش‌ها را در این زمینه ارایه می‌دهد. حتی خروجی این کنفرانس در بسیاری از داشگاه‌های مربوطه ارایه شده و از سوی اساتید مورد بررسی و آموزش قرار می‌گیرد. ایجاد روابط تجاری و تحقیقاتی و یافتن شرکای تجاری در سطح بین‌الملل از دیگر برنامه‌های مهم این کنفرانس محسوب می‌شود.