کنفرانس Sea Foods and Aquaculture
کنفرانس Sea Foods and Aquaculture
اقتصادسبز آنلاین: تنظیم تقاضای جهانی در حوزه غذاهای دریایی، توسعه کاربرد تکنیک‌های آبزی‌پروری و چگونگی مفوذ در بازار جهانی شیلات و غذاهای دریایی از جمله مهمترین عناوین تخصصی این کنفرانس عنوان شده است.

عنوان: کنفرانس بین‌المللی غذاهای دریایی و آبزی پروری

محل برگزاری: ایتالیا- ونیز

تاریخ برگزاری: ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۹- ۱۱ و ۱۲ می‌۲۰۲۰

اقتصادسبز آنلاین: تنظیم تقاضای جهانی در حوزه غذاهای دریایی، توسعه کاربرد تکنیک‌های آبزی‌پروری و چگونگی مفوذ در بازار جهانی شیلات و غذاهای دریایی از جمله مهمترین عناوین تخصصی این کنفرانس عنوان شده است. مدیریت بسته‌بندی غذاهای دریایی و زنجیره تامین آن از دیگر موضوعاتی است که از سوی برترین اساتید و کارشناسان این حوزه به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. کارشناسان تغذیه هم به تشریح فواید و ارزش غذایی مواد‌غذایی دریایی در حاشیه این کنفرانس می‌پردازند.