گزارش تصویری / بازدید رییس اتاق ایران از کارخانه «دلپذیر» | پایگاه خبری اقتصاد سبز آنلاین