گزارش تصویری / رونمایی از کتاب قرن صنعت غذا با حضور دبیر کل اتاق ایران | پایگاه خبری اقتصاد سبز آنلاین