بررسی عملکرد 8 ساله صادراتی دولت روحانی در «اقتصادسبز» | پایگاه خبری اقتصاد سبز آنلاین